Eurooppalainen seisminen asemaverkosto-Euroopan tutkimusinfratruktuurien konsortio

Eurooppalainen seisminen asemaverkosto-Euroopan tutkimusinfratruktuurien konsortio

Hankkeen kuvaus

Nykyaikainen geotiede tarvitsee tuekseen laajoja tutkimusaineistoja, jotka ovat valtiollisista rajoista riippumattomia. EPOS-ERIC (Euroopan mannerlaattojen havainnointijärjestelmä) on hajautettu yhteiseurooppalainen geotieteellinen tutkimusinfrastruktuuri, joka muodostuu kansallisista mittausasemista, dataverkoista, kansainvälisistä tietokeskuksista ja tietovarastoja sekä toimintaa ohjaavasta päämajasta. Suomen kansallinen FIN-EPOS-konsortio on suomalaisten yliopistojen (HY, OY, AALTO) ja tutkimuslaitosten (GTK, MML, IL, VTT-MIKES, CSC) yhteisö, joka ylläpitää kiinteän maan observatorioita ja laboratorioita ja toimittaa ne kansainvälisiin tietokeskuksiin ja edelleen EPOS-tietokeskukseen. FIN-EPOS-portaalin ja verkkosivujen kautta suomalaiset tutkijat, opiskelijat, viranomaiset ja kansalaiset voivat hakeutua EPOS-sivustoille, josta he saavat käyttöönsä laajoja monitieteellisiä tutkimusaineistoja. Rahoitusta haetaan kansalliseen jäsenmaksuun ja koordinaatioon.
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2021

Päättymisvuosi

2024

Myönnetty rahoitus

Annakaisa Korja Orcid -palvelun logo
395 179 €

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Rahoitusmuoto

Tutkimusinfrastruktuuri

Haku

FIRI 2019: Suomen tiekartalla olevat infrastruktuurit, kv-jäsenyydet 2019

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

328984

Tieteenalat

Geotieteet

Tutkimusalat

Geotieteet