Tutkimusapuraha

Hakuaika

1.6.2024 - 15.8.2024 klo 16:00

Hakualat

LuonnontieteetBiotieteet, Fysiikka, Geotieteet, Kemia, Maantiede, Matematiikka, Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet, TilastotiedeLääke- ja terveystieteetBiolääketiede, Farmasia, Hammaslääketieteet, Hoitotiede, Kansanterveystiede, Kliiniset lääketieteet, Liikuntatiede, Lääketieteen bioteknologia, Neurotieteet, Oikeuslääketiede, TerveystieteetTekniikkaKone- ja valmistustekniikka, Lääketieteellinen tekniikka, Materiaalitekniikka, Nanoteknologia, Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka, Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka, Teollinen bioteknologia, Ympäristön bioteknologia, Ympäristötekniikka