JYPE tutkimusmääräraha Jyväskylän yliopiston tutkijoille

Hakuaika

18.4.2024 - 19.5.2024 klo 16:00

Hakualat

Kulttuuri- ja kansalaistoimintaKulttuuritoiminta, Liikunta ja urheiluLääke- ja terveystieteetHoitotiede, Kansanterveystiede, Kliiniset lääketieteet, Liikuntatiede, Neurotieteet, TerveystieteetYhteiskunta-, talous- ja käyttäytymistieteetKansantaloustiede, Kasvatustieteet, Psykologia, Sosiaalitieteet