2024 April Drakamöllan Nordiskt Forum för kultur och vetenskap

Hakuaika

2.4.2024 - 24.4.2024 klo 23:59

Hakuohjeet

Hakualat

Humanistiset tieteet ja teologiaFilosofia, Historiatieteet ja arkeologia, Kielitieteet, Kulttuurien tutkimus, Taiteiden tutkimus, TeologiaKulttuuri- ja kansalaistoimintaKulttuuritoiminta, Muu järjestö- ja kansalaistoiminta, Sivistystyö, SosiaalipalvelutTaideKirjallisuus, Kuvataide, Lastenkulttuuri, Mediataide, Muotoilu, Näyttämötaiteet (tanssi, teatteri), Rakennustaide, Sarjakuva, Sirkustaide, Säveltaide, Taidekritiikki, Taideteollisuus ja käsityö, Valokuva- ja elokuvataideYhteiskunta-, talous- ja käyttäytymistieteetKansantaloustiede, Kasvatustieteet, Logopedia, Media- ja viestintätieteet, Oikeustiede, Psykologia, Sosiaalitieteet, Valtio-oppi, hallintotiede