Apurahoja tieteelliseen tutkimukseen

Hakuaika

1.4.2024 - 30.4.2024 klo 23:59

Hakuohjeet

Hakualat

Humanistiset tieteet ja teologiaFilosofia, Historiatieteet ja arkeologia, Taiteiden tutkimus, TeologiaLuonnontieteetBiotieteet, Fysiikka, Geotieteet, Kemia, Matematiikka, Tietojenkäsittely ja informaatiotieteetLääke- ja terveystieteetTerveystieteetTekniikkaArkkitehtuuri, Kone- ja valmistustekniikka, Materiaalitekniikka, Nanoteknologia, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka, Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka, Teollinen bioteknologia, Ympäristön bioteknologia, YmpäristötekniikkaYhteiskunta-, talous- ja käyttäytymistieteetKasvatustieteet, Liiketaloustiede, Media- ja viestintätieteet, Oikeustiede, Psykologia, Sosiaalitieteet, Valtio-oppi, hallintotiede