Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahahaku 2023

Hakuaika

7.5.2023 - 31.5.2023 klo 23:59

Hakualat

Humanistiset tieteet ja teologiaFilosofia, Historiatieteet ja arkeologia, Kielitieteet, Kulttuurien tutkimus, Taiteiden tutkimus, TeologiaKulttuuri- ja kansalaistoimintaKulttuuritoiminta, Muu järjestö- ja kansalaistoiminta, SivistystyöLuonnontieteetAvaruustieteet ja tähtitiede, Biotieteet, Fysiikka, Geotieteet, Kemia, Maantiede, Matematiikka, Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet, Tilastotiede, Ympäristön tutkimusLääke- ja terveystieteetHoitotiede, Kansanterveystiede, Liikuntatiede, TerveystieteetMaa- ja metsätaloustieteetElintarviketieteet, Kotieläintiede, maitotaloustiede, Maatalouden bioteknologia, Maatalous ja metsätieteetTaideKirjallisuus, Lastenkulttuuri, Näyttämötaiteet (tanssi, teatteri), Rakennustaide, Sirkustaide, Säveltaide, TaidekritiikkiTekniikkaArkkitehtuuri, Kone- ja valmistustekniikka, Lääketieteellinen tekniikka, Materiaalitekniikka, Nanoteknologia, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka, Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka, Teollinen bioteknologia, Ympäristön bioteknologia, YmpäristötekniikkaYhteiskunta-, talous- ja käyttäytymistieteetKansantaloustiede, Kasvatustieteet, Liiketaloustiede, Logopedia, Media- ja viestintätieteet, Oikeustiede, Psykologia, Sosiaalitieteet, Valtio-oppi, hallintotiede, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede