Ålands självstyrelses jubileumsfond

Hakuaika

9.3.2023 - 13.4.2023 klo 16:15

Hakuohjeet

Hakualat

Humanistiset tieteet ja teologiaHistoriatieteet ja arkeologia, Kielitieteet, Kulttuurien tutkimusKulttuuri- ja kansalaistoimintaKulttuuritoimintaLuonnontieteetTietojenkäsittely ja informaatiotieteet, Ympäristön tutkimusLääke- ja terveystieteetBiolääketiede, Hoitotiede, Kansanterveystiede, Liikuntatiede, Lääketieteen bioteknologia, TerveystieteetYhteiskunta-, talous- ja käyttäytymistieteetKansantaloustiede, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede