Työturvallisuusapuraha

Hakuaika

1.1.2023 - 29.9.2023 klo 23:59

Hakualat

Lääke- ja terveystieteetKansanterveystiede, TerveystieteetMaa- ja metsätaloustieteetEläinlääketiede, Kotieläintiede, maitotaloustiede, Maatalouden bioteknologia, Maatalous ja metsätieteetTekniikkaArkkitehtuuri, Kone- ja valmistustekniikka, Lääketieteellinen tekniikka, Materiaalitekniikka, Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka, Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka, Ympäristön bioteknologia, YmpäristötekniikkaYhteiskunta-, talous- ja käyttäytymistieteetKasvatustieteet, Media- ja viestintätieteet, Psykologia, Sosiaalitieteet