Addiktiotutkimuksen matka-apurahahaku

Hakuaika

1.5.2023 - 31.5.2023 klo 16:00

Hakuohjeet

Hakualat

Humanistiset tieteet ja teologiaFilosofia, Historiatieteet ja arkeologia, Kielitieteet, Kulttuurien tutkimus, Taiteiden tutkimus, TeologiaLääke- ja terveystieteetBiolääketiede, Farmasia, Hammaslääketieteet, Hoitotiede, Kansanterveystiede, Kliiniset lääketieteet, Liikuntatiede, Lääketieteen bioteknologia, Neurotieteet, Oikeuslääketiede, TerveystieteetMaa- ja metsätaloustieteetElintarviketieteetYhteiskunta-, talous- ja käyttäytymistieteetKansantaloustiede, Kasvatustieteet, Liiketaloustiede, Media- ja viestintätieteet, Oikeustiede, Psykologia, Sosiaalitieteet, Valtio-oppi, hallintotiede, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede