Pohjoismainen tutkimuspalkinto

Hakuaika

Jatkuva

Hakuohjeet

Hakualat

LuonnontieteetBiotieteet, Matematiikka, Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet, TilastotiedeLääke- ja terveystieteetBiolääketiede, Farmasia, Hammaslääketieteet, Hoitotiede, Kansanterveystiede, Kliiniset lääketieteet, Liikuntatiede, Lääketieteen bioteknologia, Neurotieteet, TerveystieteetMaa- ja metsätaloustieteetEläinlääketiede, Kotieläintiede, maitotaloustiede