Syksy 2022 Sigrid Juséliuksen Säätiön 1-3-vuotiset tutkimusapurahat

Hakuaika

1.11.2022 - 30.11.2022 klo 23:59

Hakuohjeet

Hakualat

Lääke- ja terveystieteetBiolääketiede, Farmasia, Hammaslääketieteet, Hoitotiede, Kansanterveystiede, Kliiniset lääketieteet, Liikuntatiede, Lääketieteen bioteknologia, Neurotieteet, Oikeuslääketiede, Terveystieteet