Apurahat Kiinan-tutkimukseen

Hakuaika

17.1.2022 - 15.2.2022 klo 23:59

Hakualat

Humanistiset tieteet ja teologiaFilosofia, Historiatieteet ja arkeologia, Kielitieteet, Kulttuurien tutkimus, Taiteiden tutkimusYhteiskunta-, talous- ja käyttäytymistieteetKansantaloustiede, Kasvatustieteet, Media- ja viestintätieteet, Psykologia, Sosiaalitieteet, Valtio-oppi, hallintotiede, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede