Hakutulokset

Hankkeen nimi
Rahoittaja
Saaja
Aloitusvuosi
Suomen Akatemia
Sara Calhim, Jyväskylän yliopisto
2021
Euroopan unioni
Itä-Suomen yliopisto  
2021
Helsingin Sanomain Säätiö sr
Hannu Harju
2021
Euroopan unioni
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT
2021
Svenska litteratursällskapet i Finland rf
Tampereen yliopisto
2021