ECSEL20

< Takaisin hakutuloksiin

ECSEL20 - IMOCO4.E - VTT

Hankkeen kuvaus

IMOCO4.E hankkeessa kehitetään vertikaalisesti hajautettuja laite ja pilvitason älyratkaisuja koneille, roboteille ja muille järjestelmille jotka sisältävät aktiivisesti ohjattuja liikkuvia elementtejä. Ratkaisut edellyttävät yhä kasvavien vaatimusten täyttämistä energiatehokkuudessa, koossa, liikkeen nopeudessa, tarkkuudessa, joustavuudessa, itsekorjautuvuudessa, tietoturvallisissa yhteyksissä ja uusissa kognitiviisissa ominaisuuksissa. IMOCO4.E tavoitteena on lisätä ymmärrystä monimutkaisista laitteista ja roboteista. Kaksi painopistealuetta projektissa ovat digitaalisen kaksosen ja tekoälytekniikoiden kehittäminen. Nämä rakentuvat IMECH referenssikehikon ja menetelmän ympärille, kehitetyt työkaluratkaisut mahdollistavat älykkäämmän näkymän järjestelmään, aina alustavasta suunnittelusta koko elinkaareen. Jotta älykkyys toteutuisi, vaaditaan kokonaan uusia vaatimuksia laitetasolle, eikä tähän ole olemassa valmiita kaupallisia ratkaisuja. Tämän lisäksi hankkeessa kehitetään älykkyyttä instrumentti- ja ohjaustasoilla, jotta laitteista saatava data voidaan synkronoida digitaaliseen kaksoseen joko reaalimaailmasta tai simulaatiosta. Tekoälytekniikoita voidaan hyödyntää aina laitetasolta pilvitasolle. Yhteenvetona, IMOCO4.E toimittaa referenssialustan joka koostuu tekoäly ja digitaalisten kaksosten työkaluketjusta sekä laadukkaista rakennuspalikoista joiden päälle voidaan rakentaa sovelluksia. Optimaalinen energiatehokkuus, helppo konfiguroitavuus, jäljitettävyys ja tietoturva ovat kriittisiä. IMOCO4.E referenssialustan hyödyt verifioidaan puolijohde, pakkaus, teollisuusrobotti ja terveydenhoito aloilla. Projektin tulokset vaikuttavat koko tuotantoautomaation ja sovellusmarkkinoiden arvoketjuun.
Näytä enemmän

Aloitusvuosi

2021

Päättymisvuosi

2024

Myönnetty rahoitus

Rahoittaja

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

Rahoitusmuoto

Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus (ml. Co-Innovation)

Haku

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland 2021

Muut tiedot

Rahoituspäätöksen numero

42445/31/2020